logo
 • Tin tức
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn

Chainlink (LINK) là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết về gã khổng lồ trong lĩnh vực oracle

-13/11/2023

Ra đời năm 2017, Chainlink đã từng bước trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực Oracle.  Vậy dự án Chainlink là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về dự án Chainlink và công dụng của LINK coin qua bài viết dưới đây nhé!

Chainlink (LINK coin) là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết về gã khổng lồ trong lĩnh vực oracle

Chainlink (LINK coin) là gì?

Chainlink là dự án giải quyết vấn đề cơ bản của blockchain, đó là khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài blockchain. Từ lúc khởi chạy mainnet vào tháng 5/2019, Chainlink luôn tập trung vào vấn đề oracle và cung cấp giải pháp cho việc tích hợp thông tin off-chain từ các nguồn chất lượng.

Thông qua một mạng phi tập trung gồm các oracle node độc lập, Chainlink cung cấp một loạt các dịch vụ phi tập trung cho các hợp đồng thông minh bao gồm nguồn cấp dữ liệu giá (dữ liệu thị trường tài chính được sử dụng để cung cấp cho phần lớn nền kinh tế DeFi), VRF (cho phép tạo NFT động), Proof of Reserve (cung cấp bằng chứng về tài sản thế chấp ngoài chuỗi đang hỗ trợ stablecoin và cross-chain token) nhằm gia tăng giá trị của LINK coin.

Chainlink được phát triển để giải quyết vấn đề gì?

Blockchain là một mạng máy tính phi tập trung thực hiện tính toán và lưu trữ dữ liệu trong một sổ cái chung. Blockchain khác với các hệ thống máy tính tập trung, truyền thống ở một số điểm sau:

 • Không có cá nhân hoặc nhóm duy nhất kiểm soát nó.
 • Mọi người trên thế giới đều có quyền truy cập như nhau để gửi lệnh.
 • Các ứng dụng chạy trên nó và dữ liệu được lưu trữ trong đó không thể bị can thiệp hoặc xóa.
 • Tất cả các giao dịch được xử lý theo thời gian được ghi lại trong một sổ cái liên tục phát triển.
 • Các giao dịch được thanh toán thông qua một loại native token.


Các vấn đề Chainlink giải quyết

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của blockchain là các hợp đồng thông minh (smart contract) cần dữ liệu (ví dụ: thông tin khởi hành chuyến bay) để thực hiện các lệnh, nhưng hầu hết dữ liệu cần để số hóa và tự động hóa các thỏa thuận trong thế giới thực không được lưu trữ trên blockchain. Hợp đồng thông minh cũng không thể lấy dữ liệu bên ngoài, bởi vì các blockchain hoạt động giống như một hộp đen không có khả năng kết nối với thế giới thật. Điều này làm hạn chế nghiêm trọng các loại hợp đồng thông minh mà các nhà phát triển có thể tạo ra.

Cách duy nhất để đưa dữ liệu vào blockchain một cách hiệu quả là thông qua một phần mềm có tên gọi là “oracle”. Tuy nhiên, nếu chỉ có một oracle duy nhất, tập trung chịu trách nhiệm nhập dữ liệu để kích hoạt hợp đồng thông minh, thì oracle đó có toàn quyền kiểm soát kết quả của hợp đồng thông minh. Điều này dẫn đến một điểm thất bại nghiêm trọng được gọi là “vấn đề oracle”, khiến toàn bộ hợp đồng thông minh gặp rủi ro. 

Giải pháp của Chainlink

Chainlink, một mạng oracle phi tập trung, được phát triển để cho phép các hợp đồng thông minh tự động hóa việc truyền dữ liệu giữa các blockchain và nguồn dữ liệu bên ngoài blockchain theo cách bảo mật và đáng tin cậy.

Dự án này sử dụng một mô hình tương tự như blockchain ở chỗ có một mạng phi tập trung gồm các thực thể độc lập (node) cùng lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, tổng hợp dữ liệu đó và cung cấp một điểm dữ liệu duy nhất đã được xác thực cho hợp đồng thông minh để kích hoạt quá trình thực thi, loại bỏ bất kỳ điểm thất bại tập trung nào (single point of failure).

Ví dụ: Chainlink thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau sau đó tổng hợp và cung cấp dữ liệu giá của LINK/USD cho các ứng dụng trên Blockchain. 


Giá của LINK coin theo Chainlink

Các tính năng nổi bật của Chainlink

Chainlink cũng cung cấp nhiều lớp bảo mật để đảm bảo người dùng có thể tin tưởng vào mạng oracle:

Kiến trúc tổng quát: Chainlink là một khung linh hoạt để xây dựng và chạy các mạng oracle, nghĩa là người dùng có thể xây dựng hoặc kết nối với các mạng oracle mà không phụ thuộc vào các mạng oracle khác.


Kiến trúc Chainlink

Ký dữ liệu: Các Chainlink Node ký các dữ liệu họ nhập trên chuỗi bằng một chữ ký mã hóa duy nhất, cho phép người dùng chứng minh nguồn gốc của nó là từ một oracle node cụ thể.

Dữ liệu chất lượng cao: Chainlink cung cấp hợp đồng thông minh với dữ liệu từ bất kỳ hệ thống bên ngoài nào, bao gồm cả nhà cung cấp dữ liệu cao cấp và cho phép hợp đồng thông minh gửi lệnh đến các hệ thống khác.

Không phân biệt blockchain: Chainlink có thể chạy trên bất kỳ blockchain nào mà không phụ thuộc vào các blockchain khác.

Thỏa thuận cấp dịch vụ: Chainlink sẽ cho phép người dùng xác định các điều khoản được yêu cầu trong các hợp đồng thông minh trên chuỗi, điều này có thể yêu cầu các oracle node stake một khoản tiền gửi bảo mật (sử dụng LINK coin), khoản tiền này chỉ được trả lại khi node hoàn thành đúng yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống danh tiếng: Hiệu suất làm việc của các oracle node được công khai thông qua dữ liệu đã ký trên chuỗi, cho phép người dùng chọn các oracle node dựa trên các dữ liệu lịch sử như thời gian phản hồi trung bình, tỷ lệ hoàn thành, tiền gửi bảo mật trung bình. 

Các tính năng tùy chọn: Chainlink cũng đang phát triển các phương pháp bảo mật bổ sung cho các tính năng như oracle và bảo mật dữ liệu,...

Sản phẩm của Chainlink

Cross-chain Communication

Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) là công cụ cho phép các dự án web3, dAppp có thể chuyển tài sản, dữ liệu giữa các blockchain một cách an toàn mà không gặp phải các rủi ro như các giải pháp cross-chain bridge truyền thống.


Chainlink CCIP

Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) có thể được sử dụng trong một số trường hợp:

Cross-chain lending: Chainlink CCIP cho phép người dùng cho vay và mượn nhiều loại tài sản tiền mã hoá (ví dụ: LINK coin) trên nhiều nền tảng DeFi chạy trên các chain độc lập.

Tính toán giao dịch với chi phí thấp: Chainlink CCIP có thể giúp giảm tải việc tính toán dữ liệu giao dịch trên các chain được tối ưu hóa chi phí.

Tối ưu hóa năng suất giữa các chain: Người dùng có thể tận dụng Chainlink CCIP để chuyển tài sản thế chấp sang các giao thức DeFi mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên các chain.

Tạo các loại dApp mới: Chainlink CCIP cho phép người dùng tận dụng các hiệu ứng mạng trên một số chain nhất định trong khi khai thác khả năng tính toán và lưu trữ của các chain khác.

Dữ liệu thị trường

Chainlink đang là nhà cung cấp dữ liệu thị trường hàng đầu cho các hợp đồng thông minh. 

Nền tảng này được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dữ liệu uy tín hàng đầu như: Binance, Huobi, CoinMarketCap,...


Các nền tảng sử dụng dữ liệu của Chainlink

Các dữ liệu từ Chainlink có thể được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: 

 • Cho vay
 • Tài sản tổng hợp
 • Phát hành stablecoin
 • Quản lý tài sản
 • Hợp đồng tương lai, quyền chọn

Functions

Chainlink Functions là một nền tảng dành cho nhà phát triển không có máy chủ Web3 cho phép họ tìm nạp bất kỳ dữ liệu nào từ bất kỳ API nào và chạy điện toán tùy chỉnh trên mạng của Chainlink.

Automation

Chainlink Automation cho phép các nhà phát triển Web3 tự động hóa các chức năng hợp đồng thông minh theo cách phi tập trung. 

VRF

Chainlink VRF cung cấp tính ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã cho các ứng dụng dựa trên blockchain. Sản phẩm này có thể được ứng dụng cho các dự án game trên blockchain nhằm tạo ra các vật phẩm NFT ngẫu nhiên, điều này sẽ mang lại sự công bằng cho những người tham gia game.

Proof of Reserve

Chainlink Proof of Reserve cho phép giám sát tài sản dự trữ kịp thời và đáng tin cậy thông qua cơ chế #ProofNotPromises.

Chainlink Data Stream

Chainlink Data Streams cung cấp dữ liệu thị trường off-chain với độ trễ thấp, có thể kiểm tra trên chain. Đối với ứng dụng phi tập trung (dApps), Data Stream mang lại quyền truy cập dữ liệu thị trường tần suất cao theo yêu cầu, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng phi tập trung và minh bạch. Khi kết hợp với Chainlink automation, Data Stream giúp dApps tự động hóa thực hiện giao dịch và giảm thiểu front running.


Chainlink Data Stream

Chainlink Staking v0.2

Giai đoạn triển khai

Chainlink Staking v0.2 giới thiệu một quy trình triển khai theo từng giai đoạn nhằm cường an ninh. Quy trình triển khai này bao gồm 3 giai đoạn:


Các giai đoạn của Chainlink Staking v0.2

Giai đoạn 1: Ưu tiên việc di chuyển tài sản (Ngày 28 tháng 11 năm 2023)

 • Người tham gia staking v0.1 có thể di chuyển số LINK  đã stake và phần thưởng LINK của họ sang v0.2 trong vòng 9 ngày.
 • Không thực hiện hành động sẽ khiến LINK và phần thưởng ở lại v0.1 mà không nhận được lãi suất từ LINK coin.
 • Đảm bảo quyền truy cập vào v0.2 cho những người tham gia v0.1.
 • Thời gian mở rộng giúp thực hiện quá trình chuyển đổi tốt.

Giai đoạn 2: Truy cập sớm (Ngày 7 tháng 12 năm 2023)

 • Những người hold LINK coin đáp ứng tiêu chí đã định sẽ có quyền early access để staking LINK coin trong v0.2.
 • Danh sách đủ điều kiện không đảm bảo quyền vào vì có giới hạn về kích thước pool.
 • Giai đoạn early access kéo dài trong 4 ngày.

Giai đoạn 3: Mở rộng cho đại chúng (Ngày 11 tháng 12 năm 2023)

 • Mở cho đại chúng, cho phép bất kỳ ai cũng có cơ hội staking đến mức tối đa của ví nếu pool chưa đầy.
 • Kích thước pool tăng lên 45.000.000 LINK coin, nhiều hơn 80% so với v0.1, nhằm tăng cường tính tiện lợi.

Các tính năng nổi bật

Unbonding mechanism: Người tham gia staking LINK (staker) sẽ không bị khóa mà có thể thực hiện rút tiền bất cứ lúc nào.

Datafeed & CCIP: Tính linh hoạt cho phép hỗ trợ Data Feed như LINK/USD và tích hợp các tính năng mới. Cải tiến sau này có thể mở rộng để bảo vệ thêm các dịch vụ oracle như CCIP.

Liquid rewards: Staker có thể nhận phần thưởng LINK coin bất kỳ lúc nào mà không bị phạt.

Pool size: Kích thước pool mở rộng đến 45.000.000 LINK, mở rộng 80% so với v0.1. Phân bổ cho cộng đồng và nhà quản trị nút để tăng đa dạng.

Stake slashing: Nếu cảnh báo được đưa ra, người vận hành node sẽ thấy một lượng tài sản staking của mình bị cắt giảm, nhưng các staker trong cộng đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

Modular architecture: Các dịch vụ oracle mới có thể được thêm vào Chainlink Staking v0.2 theo thời gian mà không yêu cầu thao tác di chuyển thủ công từ staker.

Dynamic rewards: Các phần thưởng mới như phí người dùng, có thể được thêm vào theo thời gian, đặc biệt khi các dịch vụ oracle mới được hỗ trợ.

Chainlink đã được ứng dụng vào những lĩnh vực nào?

Tài chính phi tập trung (DeFi)

Nhiều sản phẩm tài chính truyền thống như cho vay, thanh toán, phái sinh đang được xây dựng trên blockchain bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh để tăng tính bảo mật, minh bạch và giảm rào cản gia nhập.

Các ứng dụng DeFi này sử dụng Chainlink để định giá tài sản, truy cập lãi suất, xác minh tài sản thế chấp,... cho phép các sản phẩm này thực hiện các chức năng như phát hành khoản vay theo giá trị thị trường, tự động phát hành cổ tức và thanh toán hợp đồng quyền chọn.

Bảo hiểm

Hợp đồng thông minh cũng đang được tận dụng để tạo các hợp đồng bảo hiểm trên blockchain. Chainlink hiện đang được sử dụng để cung cấp dữ liệu thời tiết cho thị trường bảo hiểm cây trồng Arbol, cho phép nông dân trên toàn thế giới nhận bảo hiểm cây trồng theo tham số chỉ bằng kết nối Internet, được thanh toán một cách công bằng và kịp thời tùy theo lượng mưa , nhiệt độ hoặc các yếu tố đánh giá khác mà chính sách được đặt thành (ví dụ: nếu năm nay trời mưa nhiều hơn lượng x, bảo hiểm sẽ thanh toán khoản tiền y).

Gaming

Các nhà phát triển cũng đang bắt đầu tung ra các ứng dụng game dựa trên các NFT được phân loại theo mức độ khan hiếm. Một trong những vấn đề quan trọng của nhiều game blockchain là phải tạo ra các tình huống ngẫu nhiên trong game hoặc xác định người may mắn giành giải thưởng.


Chainlink hỗ trợ game

Chainlink cung cấp một giải pháp ngẫu nhiên gọi là VRF, giải pháp này tạo ra tính ngẫu nhiên và chuyển nó đến hợp đồng thông minh theo cách mà người dùng có thể chứng minh rằng nó công bằng và không thiên vị, vì cả người chơi, nhà phát triển hoặc các tổ chức bên ngoài đều không thể can thiệp hoặc thao túng tính ngẫu nhiên để thu lợi về cho họ.

Hệ thống truyền thống

Một trường hợp sử dụng quan trọng khác của Chainlink là cung cấp cho các hệ thống truyền thống như nhà cung cấp dữ liệu, mạng IoT, trang web và doanh nghiệp một cách để cung cấp dữ liệu và dịch vụ của họ cho bất kỳ blockchain nào. Các Chainlink oracle đóng vai trò là cổng tích hợp để kết nối cơ sở hạ tầng dữ liệu và kỹ thuật số hiện tại với bất kỳ blockchain nào.

Đây chỉ là một số trong nhiều khả năng mà Chainlink cung cấp để cho phép các hợp đồng thông minh tương tác với dữ liệu và hệ thống ngoài chuỗi với mức độ bảo mật và độ tin cậy cao.  Điều này cho phép các ứng dụng hợp đồng thông minh dựa trên blockchain mở rộng nhiều trường hợp sử dụng hơn trên một tập hợp thị trường đa dạng hơn.

Hệ sinh thái của dự án

Chainlink là một trong những nền tảng oracle có hệ sinh thái đồ sộ nhất với hơn 1800 dự án hiện đang sử dụng các dịch vụ mà Chainlink cung cấp. Hơn 50% số dự án trong hệ sinh thái của Chainlink đến từ Ethereum. Datafeed và VRF là 2 dịch vụ được nhiều dự án sử dụng nhất. 


Hệ sinh thái của Chainlink

TVS của Chainlink

TVS (Total Value Secured) là chỉ số đề cập đến tổng giá trị bị khóa (TVL) trong tất cả các hợp đồng thông minh được đảm bảo bởi mạng oracle.


Thị phần của Chainlink

Chainlink là dự án cho chỉ số TVS (Tổng giá trị tài sản được bảo mật bởi oracle) cao nhất chiếm hơn 49% thị phần, với tổng tài sản được đảm bảo khoảng 15 tỷ USD tiền mã hoá. Chỉ số này của Chainlink cho thấy sự vượt trội của dự án này so với các dự án oracle khác trong thị trường tiền mã hoá.


Dữ liệu từ DeFiLlama ngày 13/11/2023

Doanh thu của Chainlink đến từ đâu?

Thu phí từ các dApp sử dụng dịch vụ: Đây là nguồn doanh thu chính cho Chainlink. Hiện tại, đang có khoản hơn 1800 dự án sử dụng các dịch vụ của nền tảng này.

Quan hệ đối tác với doanh nghiệp: Các doanh nghiệp trả phí cho Chainlink thông qua LINK coin để sử dụng các dịch vụ tích hợp, tư vấn. Các hoạt động này được thực hiện thông qua smart contract của Chainlink. Hợp đồng thông minh Chainlink có thể tương tác với nhiều dự án Web2 tham gia vào các lĩnh vực như AI, bảo hiểm, bất động sản, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và digital marketing.

Bán token: Như các dự án khác, Chainlink cũng cần bán LINK coin để duy trì hoạt động của dự án.

Trợ cấp: Các bên thứ ba cung cấp các khoản tài trợ hoặc ưu đãi để củng cố các chain cụ thể hoặc nâng cao chức năng của cơ sở hạ tầng, mạng hoặc giao thức hiện có.

Thông tin cơ bản về LINK token

Token Name

Chainlink

Ticker

LINK

Blockchain

Ethereum, Arbitrum One, Avalanche, Optimism, Polygon 

Token Standard

ERC-20

Contract

Ethereum: 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca


Arbitrum One: 0xf97f4df75117a78c1a5a0dbb814af92458539fb4


Avalanche: 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3


Optimism: 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6


Polygon: 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39

Token Type

Utility, Governance

Total Supply

1.000.000.000

Circulating Supply

538.099.971

Phân bổ token LINK


Phân bổ token LINK

 • Public Token Sale: 35.00% - 350.000.000
 • Hệ sinh thái & nhà vận hành node: 35.00% - 350.000.000
 • Công ty: 30.00% - 300.000.000

Token Release Schedule


LINK coin release schedule

LINK coin dùng để làm gì?

- Trả phí cho các dịch vụ mà dự án cung cấp.

- Staking LINK coin để nhận phần thưởng.

Ví lưu trữ LINK token

Các bạn có thể lưu trữ token này trên các loại ví sau: MetaMask, Coin98 Wallet, Trust Wallet,...

Mua bán LINK token ở đâu?

Hiện tại LINK coin được giao dịch tại nhiều sàn giao dịch khác nhau với tổng volume giao dịch mỗi ngày khoảng 123 triệu USD. Các sàn giao dịch niêm yết token này bao gồm: Binance, Coinbase Exchange, HTX, OKX, Kucoin, Bybit, Gate.io,...

Nhà đầu tư


Các nhà đầu tư của LINK

Chainlink đã hoàn thành 4 vòng gọi vốn vào năm 2017, với tổng số tiền nhận được lên đến 32 triệu USD.

Tổng kết

Trong lĩnh vực oracle, Chainlink được xem là dự án uy tín và lớn nhất ở thời điểm hiện tại với đa dạng sản phẩm phục vụ đầy đủ nhu cầu của các dự án tiền mã hoá. Thông qua bài viết này, Coin68 hy vọng các bạn đã nắm được những thông tin cần thiết về dự án này.

Lưu ý: Những thông tin trong bài viết này không được xem là lời khuyên đầu tư. Coin68 không chịu trách nhiệm với các quyết định đầu tư của các bạn.
-13/11/2023
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
  Coin68 là nơi cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh và chính xác nhất về tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
   Copyright © 2016 by Coin68
   0