logo
 • Tin tức
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • Góc nhìn
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • Góc nhìn
ads

Đánh giá dự án Ethereum Name Service (ENS coin) – Thông tin mới nhất về dự án cùng đợt airdrop cho cộng đồng cực lớn

Chan -11/11/2021

Đánh giá dự án Ethereum Name Service (ENS)

Dự án Ethereum Name Service (ENS) là gì?

Ethereum Name Service là một giao thức phát hành NFT, mà NFT này đại diện cho địa chỉ Ethereum, sẽ dễ hình dung nó cũng như tên miền website. Dự án vừa mới khởi chạy chương trình airdrop cho token ENS. Nhằm phân phối một phần token đến các địa chỉ Ethereum đáp ứng các thông số nhất định, chẳng hạn như đã mua NFT. Điều này tạo nên cơn sốt giá của ENS chỉ vừa mới hôm qua tại thời điểm viết bài.

Khi bạn đăng ký tên miền .com, bạn đang sử dụng công ty đăng ký tên miền, công ty này cập nhật cơ sở dữ liệu của ICANN, tổ chức quốc tế điều phối tài nguyên internet, chẳng hạn như tên miền cấp cao nhất (TLD). Khi bạn truy cập địa chỉ nào đó trong trình duyệt web của mình, dịch vụ tên miền (DNS) sẽ chuyển tên thành địa chỉ IP trỏ đến máy chủ lưu trữ dữ liệu trang web.

Ethereum Name Service (ENS) là một hệ thống đặt tên phân tán hay phi tập trung, với mã nguồn mở và có thể mở rộng dựa trên chuỗi khối Ethereum. Công việc của ENS là ánh xạ các tên có thể đọc được của con người như ‘alice.eth’ với các mã nhận dạng có thể đọc được bằng máy như địa chỉ Ethereum, các địa chỉ tiền điện tử khác, hàm băm nội dung và siêu dữ liệu. ENS cũng hỗ trợ ‘độ phân giải ngược’, giúp có thể liên kết siêu dữ liệu như tên chuẩn hoặc mô tả giao diện với địa chỉ Ethereum.

ENS có các mục tiêu tương tự như DNS, dịch vụ tên domain của Internet, nhưng có kiến trúc khác nhau đáng kể do các khả năng và ràng buộc được cung cấp bởi chuỗi khối Ethereum. Giống như DNS, ENS hoạt động trên một hệ thống các tên phân cấp được phân tách bằng dấu chấm được gọi là domain, chủ sở hữu domain có toàn quyền kiểm soát các domain phụ.

Các domain cấp cao nhất, như ‘.eth ‘và‘ .test’, được sở hữu bởi các hợp đồng thông minh được gọi là tổ chức đăng ký tên domain, các hợp đồng này chỉ định các quy tắc quản lý việc phân bổ các domain phụ của chúng. Bất kỳ ai cũng có thể, bằng cách tuân theo các quy tắc do các hợp đồng đăng ký tên domain này áp đặt, có được quyền sở hữu domain để sử dụng cho riêng họ. ENS cũng hỗ trợ nhập các tên DNS đã được người dùng sở hữu để sử dụng trên ENS.

Do tính chất phân cấp của ENS, bất kỳ ai sở hữu domain ở bất kỳ cấp nào đều có thể định cấu hình domain phụ – cho chính họ hoặc cho người khác – theo ý muốn. Ví dụ: nếu Alice sở hữu ‘alice.eth’, cô ấy có thể tạo ‘pay.alice.eth’ và định cấu hình nó theo ý muốn.

ENS được triển khai trên mạng chính Ethereum và trên một số mạng thử nghiệm. Nếu bạn sử dụng một thư viện như thư viện Javascript ensjs hoặc ứng dụng người dùng cuối, nó sẽ tự động phát hiện mạng bạn đang tương tác và sử dụng triển khai ENS trên mạng đó.

Đặc điểm chính của nền tảng Ethereum Name Service 

Cấu trúc

Gồm hai thành phần quan trọng: Registry và Resolvers.

 • Sổ đăng ký ENS “Registry” bao gồm một hợp đồng thông minh duy nhất duy trì danh sách tất cả các tên miên chính “domain” và tên miền phụ “subdomain”, đồng thời lưu trữ ba phần thông tin quan trọng:
  • Chủ sở hữu domain
  • Trình phân giải  “Resolver” cho domain
  • Thời gian tồn tại cho tất cả bản ghi chứa trong domain

Chủ sở hữu domain có thể là tài khoản bên ngoài (người dùng) hoặc smart contract. Công ty đăng ký chỉ đơn giản là Smart Contract sở hữu một domain và cấp subdomain của domain đó cho người dùng tuân theo một số bộ quy tắc được xác định trong hợp đồng.

Cấu trúc Ethereum Name Service

Chủ sở hữu domain có thể là tài khoản bên ngoài (người dùng) hoặc hợp đồng thông minh. Công ty đăng ký chỉ đơn giản là một hợp đồng thông minh sở hữu một domain và cấp các tên miền phụ “subdomain” đó cho người dùng tuân theo một số bộ quy tắc được xác định trong hợp đồng.

Chủ sở hữu domain trong việc đăng ký ENS: 

 • thiết lập trình phân giải và TLL cho domain
 • chuyển quyền sở hữu sang một địa chỉ khác
 • thay đổi quyền sở hữu tên miền phụ

Đăng ký ENS có chu trình đăng ký đơn giản và tồn tại để định hình một cái tên từ trình phân giải. Các trình phân giải sẽ chịu trách nhiệm về quá trình chuyển đổi tên thành một địa chỉ. Bất kỳ một contract đạt chuẩn sẽ tham gia vào các tương tác với trình phân giải trên ENS.

Rosolver chịu trách nhiệm về quá trình thực tế của việc dịch tên thành địa chỉ. Bất kỳ hợp đồng nào thực hiện các tiêu chuẩn liên quan có thể đóng vai trò là người giải quyết trong ENS. Các triển khai trình phân giải có mục đích chung được cung cấp cho người dùng có yêu cầu đơn giản, chẳng hạn như cung cấp địa chỉ thay đổi thường xuyên cho tên. Thông tin chi tiết về về tài liệu kỷ thuật truy cập tại đây

Claim token ENS như thế nào?

Nếu bạn đã từng sở hữu tên ENS, bạn đủ điều kiện để nhận token quản trị ENS. Truy cập claim.ens.domains để claim token của bạn và bỏ phiếu cho Hiến pháp ENS (ENS Constitution).

Trong quá trình claim, bạn sẽ được khuyến khích giao quyền vote của mình cho một trong những đại biểu (ủy quyền quản trị) đã tự đề cử để giúp quản lý ENS. Nếu bạn không có kế hoạch trở thành một người tham gia quản trị tích cực, thì đây là cách giúp giao thức phát triển và phát triển theo đúng hướng.

Có nhiều cách khác để tham gia vào quản trị ENS ngoài việc trở thành đại biểu. Để tham gia nhiều hơn vào quản trị ENS, hãy tham gia ENS Discord và truy cập diễn đàn quản trị ENS để cân nhắc các đề xuất hoặc soạn thảo của riêng bạn.

 • Đến hết ngày ngày 4 tháng 5 năm 2022 nếu người dùng không claim token, sau đó thì bất kỳ token còn lại nào sẽ được gửi đến kho bạc DAO.
 • Ảnh chụp nhanh cho tất cả các lần phân bổ – airdrop, người đóng góp, người dùng Discord, v.v. – diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Mặc dù dự án khuyến khích tiếp tục sử dụng ENS và tham gia vào cộng đồng, nhưng bạn không cần làm gì bây giờ sẽ thay đổi việc phân bổ token của mình.
 • Trong tuần đầu tiên, bất kỳ ai yêu cầu token của họ cũng sẽ bỏ phiếu về Hiến pháp ENS được đề xuất, một bộ quy tắc cho DAO. Nếu bạn muốn có tiếng nói về Hiến pháp, hãy nhớ truy cập trang web yêu cầu và bỏ phiếu của bạn (không theo chuỗi và không có gas) trong tuần đầu tiên; bạn vẫn có thể quay lại sau và hoàn tất quy trình để yêu cầu token của mình (yêu cầu gas) bất kỳ lúc nào trước ngày 4 tháng 5 năm 2022.

ENS Token là gì?

Token ENS (Ethereum Name Service) là token ERC-20 được phát hành trên mạng blockchain Ethereum. Sử dụng cho ENS DAO.  Vai trò chính là quản trị thông qua hoạt động voting, mỗi token đại diên cho một phiếu bầu. Bằng cách là chủ sở hữu ENS tên miền trên ENS, bán có quyền sở hữu token ENS của dự án. 

Trình tự kinh doanh đầu tiên của ENS DAO là bỏ phiếu về Hiến pháp. Bộ năm Điều đơn giản này, được soạn thảo bởi người sáng lập ENS và nhà phát triển chính Nick Johnson, phác thảo các nguyên tắc cơ bản mà những người sáng lập hy vọng cộng đồng sẽ tuân theo. Cần có một cuộc bỏ phiếu đa số của những người nắm giữ token trong những ngày tới để thông qua.

Các thông tin cơ bản của token ENS

 • Tên Token: Ethereum Name Service Token
 • Ticker: ENS
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20
 • Địa chỉ Contract:0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72
 • Cung lưu thông: đang cập nhật
 • Tổng cung tối đa: 100.000.000 ENS

Phân bổ token 

 • Kho tiền cộng đồng (DAO Community Treasury): 50%
 • Những người đóng góp cho ENS (ENS Contributors): 25%
 • Thưởng cho cộng đồng nắm giữ .ETH (Airdrop Community): 25%
  • Những người đóng góp cốt lõi: 18.96%.
  • Các lựa chọn tích hợp: 2.5%.
  • Người đóng góp bên ngoài: 1.29%.
  • Các cố vấn khởi chạy: 0.58%.
  • Người nắm giữ cốt lõi: 0.25%.
  • Người dùng tích cực trên Discord: 0.125%.
  • Người phiên dịch: 0.05%.

Sơ đồ phân bổ ENS coinSơ đồ phân bổ ENS coin

Lưu ý: Dự án không có hoạt động gọi vốn.

Hệ sinh thái

Các nhà đầu tư Ethereum Name Service

Không giống như nhiều dự án tiền điện tử / Web3, ENS không nhận được vốn đầu tư mạo hiểm và hoàn toàn 25% số token mới được dành cho người dùng của nó. Bất kỳ ai đã đăng ký tên miền .eth trước ngày 31 tháng 10 đều đủ điều kiện claim một số lượng lớn ENS – con số chính xác phụ thuộc vào thời gian và số năm miền được đăng ký.

Ví lưu trữ token ENS

ENS là token ERC-20 có thể được lưu trữ hầu hết các ví hiện nay như Metmask, Trust Wallet, Coin98 Wallet, …

Tương lai của Ethereum Name Service (ENS coin), có nên đầu tư đồng coin ENS không?

Ethereum Name Service (ENS coin) là dự án tên miền cho Website, được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng phân tán, cho phép mã hóa các dữ liệu blockchain thành dạng ký tự có thể đọc được và tích hợp các ứng dụng đi liền với nó. Một dự án tập trung vào cộng đồng và giải quyết vấn đề về một hệ thống tên miền trên blockchain.  Mọi thông tin trong bài viết đều là những thông tin do Coin68 tổng hợp nghiên cứu và không được cấu thành lời khuyên đầu tư. Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc các bạn thành công!

Chan

-11/11/2021
ads
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
  Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
   Copyright © 2016 by Coin68