Thẻ: Zcash

Zcash (ZEC) là một loại tiền tệ khác như Bitcoin nhưng với một vài tính năng khác nhau. Giống như Bitcoin nó dựa trên một blockchain phân quyền nhưng cho phép ẩn danh đằng sau khoản tiền giao dịch và các bên có liên quan. Trong Bitcoin nếu bạn biết địa chỉ của ai đó, bạn có thể theo dõi các giao dịch của họ và bạn có thể xem tất cả các địa chỉ và số tiền giao dịch của họ – vì vậy nó khá rõ ràng khi biết bao nhiêu tiền đang được xoay vòng, với ZCashcoin tất cả các thông tin được mã hóa.

Page 1 of 5 1 2 5