logo
 • Tin tức
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn

Tìm hiểu về Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR) – Thông tin và cập nhật mới nhất chi tiết về dự án

-09/02/2021

Moonbeam là gì

Dự án Moonbeam (GLMR) là gì?

Moonbeam (GLMR) là một blockchain, một hợp đồng thông minh parachain trên mạng Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum.

Mạng Moonbeam hướng đến các nhà lập trình để phát triển nền tảng, cung cấp khả năng tương thích với chuỗi công cụ (toolchain) và network dành cho nhà phát triển Ethereum hiện có. Dự án cung cấp triển khai mạng lưới máy ảo (EVM), cùng với giao diện lập trình (Application Programming Interface) tương thích với Web3 và các cầu nối kết nối Moonbeam với các mạng Ethereum hiện có. Điều này cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh dễ dàng và DApp trên nền tảng giao diện người dùng đối với Moonbeam với thay đổi nhỏ nhất. 

Moonbeam chia sẻ bảo mật từ chuỗi Relay-Chain của Polkadot và sẽ có thể tích hợp với các chuỗi Parachain khác của Polkadot.

Mạng lưới con của MoonBeam là MoonRiver sẽ chạy trên Kusama.

Mạng lưới con của moonbeam

Cấu trúc Parachain của MoonBeam

Dự án Moonbeam xây dựng chuỗi trên hệ thống máy ảo (Ethereum Virtual Machine) tương thích với nền tảng Ethereum. Đồng thời Moonbeam cũng là một cấu trúc Parachain của Polkadot.

Tìm hiểu Parachain là gì tại đây?

Nền tảng Moonbeam với hệ thống máy ảo tương thích với Ethereum sẽ dễ dàng cho phép các ứng dụng trên Ethereum chạy ngay trên Moonbeam, được hỗ trợ bởi cầu nối giữa Moonbeam với các mạng blockchain sẵn có của Ethereum mà cụ thể là kết nối giữa Moonbase Alpha TestNet và Kovan TestNet của Ethereum. Đọc Bridge Chain Protocol tại đây.

Đặc điểm nổi bật của MoonBeam

Moonbeam không chỉ là một triển khai EVM: đó là một chuỗi Lớp 1.5 chuyên biệt cao phản ánh RPC Web3 của Ethereum, tài khoản, khóa, đăng ký, nhật ký và hơn thế nữa. Nền tảng Moonbeam mở rộng bộ tính năng Ethereum cơ sở với các tính năng bổ sung như quản trị trên chuỗi, stake và tích hợp cross-chain.

Hợp đồng thông minh Solidity

Triển khai lại các hợp đồng thông minh hiện có của bạn vào môi trường Polkadot mà không cần phải cấu trúc lại hoặc viết lại

Khả năng xuất bản-Đăng ký

Theo dõi các sự kiện hợp đồng và cập nhật về các giao dịch, số dư trên chuỗi, v.v.

Tài khoản H160 & Chữ ký ECDSA

Tương tác với Moonbeam bằng cách sử dụng các tài khoản và khóa Ethereum hiện có của bạn.

Tập hợp đầy đủ các điểm cuối RPC Web3

Kết nối các công cụ hiện có và giao diện người dùng dApp với Moonbeam giống như cách bạn làm với Ethereum.

Hệ sinh thái của Moonbeam 

Hệ sinh thái của Moonbeam bao gồm các thành phần như Network, Wallet, Tools, Oracle, 

 • Network: Dự án dự định tạo nhiều mạng lưới dựa trên Moonbeam tồn tại lâu dài. Trong đó Moonbeam sẽ được triển khai tới Kusama ngoài Polkadot. Các mạng sắp tới sẽ kết nối với Moonbeam được công bố như sau:
  • Moonbase Alpha: PureStake được lưu trữ trên TestNet của Parachain (tháng 9 năm 2020)
  • Moonrock: triển khai trên TestNet Rococo (tbd)
  • Moonriver: triển khai trên Kusama (cuối quý 1 năm 2021)
  • Moonbeam: triển khai trên Polkadot (cuối quý 2 năm 2021)
  • Xây dựng phiên bản Moonbeam của riêng bạn dưới dạng một nút độc lập.
 • Wallet
  • MetaMask, MathWallet
  • Và bất kỳ ví nào tương tác với mạng lưới Ethereum
 • Tools
  • Remix
  • Truffle
  • HardHat (tutorial comming soon)
  • Web3.js
  • Ethers.js
 • Oracles
  • Chainlink
  • BandProtocol
  • Razor Network

Trên Kusama, sẽ có một mạng lưới tương tự Moonbeam, có tên là Moonriver. Các mã code trước tiên sẽ được gửi đến Moonriver, nếu hoạt động ổn định, sẽ chuyển sang Moonbeam trên Kusama. Do đó, dự án cũng có 2 token, GLMR là token của Moonbeam, và RIVER là token của Moonriver

Token Moonbeam (GLMR Token) là gì?

GLMR Token là Utility Token của Moonbeam network. Việc triển khai chính của Moonbeam sẽ nằm trên mạng Polkadot, với một token được liên kết gọi là Glimmer (GLMR). Vì mạng Moonbeam vẫn đang trong quá trình phát triển, thông tin trên trang này có thể thay đổi trước khi mạng ra mắt công chúng.

 • Glimmer được sử dụng để thanh toán cho việc thực hiện hợp đồng thông minh, đóng vai trò giống như ETH thực hiện trên Ethereum.
 • Tất cả phí giao dịch đều được thanh toán bằng Glimmer.
 • Nominate Collators sử dụng token Glimmer và giúp hỗ trợ sự tồn tại của mạng.
 • Tham gia bỏ phiếu và quản trị trên chuỗi.

MOVR Token là Utility Token của Moon River Network trên nền tảng Kusama. Vai trò của token MOVR tương tự như GLMR

Một số thông tin cơ bản về token Moonbeam và MoonRiver

GLMR TOKEN

Sơ đồ phân bổ GLMR coin

 • Tên Token: MoonBeam token
 • Ticker: GLMR
 • Deployment Network: MoonBeam
 • Relay Chain: Polkadot
 • Token Standard: ….update
 • Địa chỉ Contract: …update
 • Cung lưu thông: update
 • Tổng cung khởi tạo: 10.000.000 GLMR
 • Đơn vị nhỏ nhất: Lux (10^18 Lux = 1 GLMR)
 • Lạm phát hằng năm: 5%
 • Phí giao dịch: 80% được đốt/20% đưa vào ngân sách

MORV TOKEN

Sơ đồ phân bổ MOVR coin

 • Tên Token: MoonRiver Token
 • Ticker: MORV
 • Deployment Network: MoonRiver
 • Relay Chain: Kusama
 • Token Standard: update soon
 • Địa chỉ Contract: update soon
 • Cung lưu thông: update
 • Tổng cung khởi tạo: 10.000.000 MORV
 • Lạm phát hằng năm: 5%
 • Phí giao dịch: 80 được đốt/20% đưa vào ngân sách

Phân bổ token Moonbeam (GLMR) và MoonRiver (MORV)

MoonBeam (GLMR) Token

 • Seed Funding(Vòng hạt giống): 14% 

Tài trợ hạt giống hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Tùy thuộc vào lịch trình kiểm tra 24 tháng với một vách đá 3 tháng và kiểm tra đồng đều trong các tháng 4–24.

 • Strategic Sale(Bán chiến lược): 12%

Vòng chiến lược hoàn thành vào tháng 3 năm 2021. Theo lịch trình 12 tháng với thời hạn 2 tháng và kiểm tra tương đương trong các tháng 3-12.

 • Public Sale(Bán công khai): 16%

Chịu khóa 40 ngày mà không có lịch trình kiểm tra. Chi tiết bán công khai có thể thay đổi.

 • Parachain Bond Funding(Tài trợ Parachain): 15%

Các token dưới sự kiểm soát của Tổ chức sẽ được sử dụng để thanh toán cho các DOT cần thiết cho vị trí Moonbeam parachain từ 1-6 năm. Các khoản thanh toán này có thể dưới hình thức thanh toán lãi suất để vay DOT cho trái phiếu parachain bắt buộc hoặc phần thưởng cho những người tham gia huy động vốn cộng đồng. Các khoản tiền này sẽ hoạt động như một hậu thuẫn để đảm bảo rằng vị trí parachain của chúng tôi được tài trợ từ 1- 6 năm. Các khoản tiền chưa sử dụng có thể được sử dụng cho các sáng kiến ​​áp dụng giao thức Foundation khác.

 • Parachain Bond Reserve(Dự trữ Parachain): 0.5%

Quỹ On-chain được sử dụng cho mục đích trái phiếu parachain. Một phần của lạm phát nguồn cung đổ vào quỹ này và ý tưởng cuối cùng là để khoản dự trữ này giữ đủ DOT để đảm bảo một vị trí parachain vĩnh viễn.

 • Treasury(Ngân sách): 0.5%

Các khoản tiền ban đầu cho kho bạc onchain có thể được sử dụng để tài trợ cho hàng hóa công bằng cách sử dụng quản trị On-chain. 20% phí cũng được chuyển đến đây.

 • Long-Term Protocol & Ecosystem Development(Giao thức dài hạn & Phát triển hệ sinh thái): 17%

Các token sẽ được sử dụng bởi Moonbeam Foundation để phát triển giao thức và các chương trình khác.

 • Developer Adoption Program(Nhà phát triển): 4.5%

Các quỹ sẽ được sử dụng làm ưu đãi cho các nhà phát triển và dự án là những người chấp nhận Moonbeam sớm. Phân phối tuyến tính hàng tháng trong 2 năm. Các token chưa sử dụng có thể được sử dụng để bán hàng trong tương lai.

 • Key Partners & Advisors(Đối tác & Cố vấn chính): 4.5%

Dành cho các đối tác chiến lược và cố vấn. Kể từ thời điểm ra mắt mạng sẽ phân phối trong 2 năm, 6 tháng đầu tiên bị khóa và phân phối hàng tháng sau đó.

 • PureStake Early Backers: 1.4%

Kể từ thời điểm ra mắt mạng sẽ phân phối trong 4 năm, 1 tháng đầu tiên bị khóa và phân phối hàng tháng sau đó.

 • Founders and Early Employees(Người sáng lập và nhân viên ban đầu): 10%

Kể từ thời điểm ra mắt mạng sẽ phân phối trong 4 năm, 1 tháng đầu tiên bị khóa và phân phối hàng tháng sau đó.

 • Future Employee Incentives(Chính sách khuyến khích nhân viên): 4.6%

Pool khuyến khích token nhân viên trong tương lai. Các vấn đề trong tương lai từ nhóm này sẽ phải tuân theo phân phối trong 4 năm từ ngày ra mắt mạng lưới hoặc ngày cấp mạng (tùy theo ngày nào sau đó) với 1 năm đầu bị khóa và phân phối hàng tháng sau đó.

MoonRiver (MOVR) Token

 • Prachain Crowloan (Huy động vốn vay qua Parachain): 30%

30% mạng lưới sẽ được cung cấp để gọi vốn KSM cần thiết cho một quỹ cộng đồng trong phiên đấu giá parachain Kusama cho một thời điểm parachain 48 tuần đầu tiên. Chúng tôi đang sử dụng điều này như một cách để đạt được phân phối token cho Moonriver. Sau khi ra mắt thành công Moonriver parachain, 30% token sẽ được phân phối ngay lập tức cho những người đóng góp từ cộng đồng và 70% tiếp theo sẽ được phân phối hàng tuần trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê (48 tuần).

 • Community Initiatives and Parachain Slot Reserve: 30%

Token dành riêng để đảm bảo cho các hợp đồng thuê vị trí Kusama parachain trong tương lai (ví dụ: tiếp tục chiếm lĩnh vị trí parachain) và các sáng kiến ​​cộng đồng khác (ví dụ: khuyến khích thanh khoản, phần thưởng chương trình chiến lược, v.v.).

 • Quỹ Bond Funding cho Parachain: 0.5%

Các quỹ On- chain được sử dụng cho mục đích trái phiếu parachain. Một phần của lạm phát nguồn cung đổ vào quỹ này và ý tưởng cuối cùng là để quỹ dự trữ này chứa đủ tài sản để đảm bảo một vị trí parachain vĩnh viễn.

 • Treasury 0.5%

Ngân sách sử dụng cho hoạt động, được quản trị trên chuỗi

 • Long-term Network Stewarship & Adoption: 24.5%

Sử dụng phát triển hệ sinh thái dài hạn và tài trợ, chương trình hỗ trợ và các nhu cầu mạng khác.

 • Developer Adoption: 4.5%

Nguồn cung cấp sẽ được sử dụng trong ngắn hạn cho việc áp dụng dự án và nền tảng cũng như các nhu cầu thực tế. Đây là số tiền phù hợp cho chương trình áp dụng nhà phát triển Moonbeam.

Moonriver nhắm mục tiêu tỷ lệ lạm phát hàng năm 5% và do đó, có nguồn cung cấp token chưa hạn chế.

Mục đích của lạm phát trong Moonriver là để trả cho các nhu cầu bảo mật liên tục của mạng. Các hạng mục ngân sách bảo mật chính là thanh toán liên tục cho một vị trí parachain và khuyến khích các nhà đối chiếu cung cấp dịch vụ đối chiếu (sản xuất khối) để hỗ trợ mạng Moonriver. Trong số 5% lạm phát, 1% sẽ hướng tới việc khuyến khích những người hợp tác và 1,5% sẽ dành cho quỹ dự trữ trái phiếu parachain để tích lũy quỹ onchain để thanh toán vĩnh viễn cho một vùng parachain. 2,5% còn lại sẽ chuyển cho người dùng đặt mã thông báo MOVR của họ và giúp hỗ trợ quá trình lựa chọn người đối chiếu

Đội ngũ phát triển dự án

 • Derek Yoo -Tổng giám đốc điều hành
 • Katie Lyon Butler – Giám đốc Marketing

Đối tác

Các đối tác hiện nay đã triển khai ứng dụng của mình trên Moonbeam

Đối tác dự án Moonbeam

Nhà đầu tư

 • Binance Labs
 • CoinFund
 • ParaFi

Binance Labs đã dẫn đầu vòng chiến lược trị giá 6 triệu đô la của nền tảng hợp đồng thông minh Moonbeam với CoinFund và ParaFi. Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để thuê các nguồn lực phát triển, xây dựng các tích hợp bổ sung và các công cụ dành cho nhà phát triển, thực hiện kiểm toán bảo mật của bên thứ ba và thiết lập sự hiện diện trên thị trường ở Châu Á. Các hoạt động này sẽ định vị nhóm để khởi động thành công mạng Moonbeam vào năm 2021.

Các kiếm và sở hữu GLMR và MORV

Hiện nay MoonRiver đang triển khai đấu giá Parachain trên Kusama qua hình thức Crowloan. Người dùng có thể stake token để nhận được phân phối token MORV

Ví lưu trữ token GLMR và MORV

Hiện nay cách dễ dàng để lưu trữ token của hệ sinh thái DOT và KUSAMA là lưu trữ trên các ví sàn như Binance, Kucoin, Matcha, Gate.io

Bên cạnh đó anh em cũng thể sử dụng polkadot- js extension để lưu trữ và stake.

Tương lai của dự án Moonbeam và Moonriver, có nên đầu tư vào token GLMR và MORV không?

Moonbeam là là Layer 1,5 xây dựng trên Substrate của Polakadot, nền tảng tích hợp sẵn EVM cho phép các ứng dụng Ethereum có thể chạy trên MoonBeam. Dựa thế mạnh của Parachain của Pokadot, Moonbeam sẽ kết nối đa chuỗi từ các Parachain khác Polkadot đến với Ethereum và các mạng lưới blockchain khác trong thời gian tới. Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc các bạn thành công!

-09/02/2021
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
  Coin68 là nơi cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh và chính xác nhất về tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
   Copyright © 2016 by Coin68
   0