Thẻ: Elon Musk

Elon Musk tên đầy đủ là Elon Reeve Musk FRS, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1971. Ông là một kỹ sư, nhà phát minh, doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Nam Phi. Elon Musk là công dân mang ba quốc tịch Mỹ, Nam Phi và Canada. Ông là người sáng lập, CEO và kỹ sư trưởng/nhà thiết kế của SpaceX đồng thời là nhà đầu tư, CEO và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla, Inc. Elon Musk cũng là nhà sáng lập The Boring Company, đồng sáng lập của Neuralink, đồng sáng lập và đồng chủ tịch của OpenAI. Về con đường học vấn, Elon Musk tốt nghiệp 3 trường Đại Học:

  • University of Pennsylvania
  • Queen University 
  • Pretoria University

Tổng tài sản của Elon Musk tính đến tháng 1 năm 2021 đạt mốc 210 tỷ USD và ông cũng đang là người giàu nhất hành tinh.

Page 1 of 3 1 2 3