Sàn Giao Dịch Huobi OTC

Điểm Tin Sàn Giao Dịch Huobi

Sàn Huobi OTC
Logo Huobi OTC (Ảnh Minh họa)

Huobi OTC là một sàn giao dịch tiền hợp pháp toàn cầu thuộc Tập đoàn Huobi, không có phí dịch vụ cho giao dịch của khách hàng, tất cả người dùng đều vượt qua kỳ kiểm tra nghiêm ngặt của Huobi (KYC). Huobi Pro OTC thực ra đã xuất hiện vào 11/2017, nhưng vào tháng 5/2018 năm nay thì Huobi đã quyết định hỗ trợ hoàn toàn cho người Việt Nam chúng ta tham gia. Xem thêm: Huobi OTC là gì?

Tin Tức Sàn Huobi OTC