logo
 • Tin tức
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn
 • Nổi bật
 • Coin68 TV
 • Kiến Thức
 • E-Magazine
 • Góc nhìn

PolkaOracle (POT) là gì? Tổng quan về dự án PolkaOracle và đồng tiền mã hóa POT

-28/02/2021

Dự án PolkaOracle (POT) là gì?

PolkaOracle là một mạng lưới oracle linh hoạt, tự phát triển được xây dựng trên Polkadot, cung cấp các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh với các dịch vụ cung cấp dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực tùy chỉnh.

Bối cảnh của Oracle hiện tại như thế nào?

Trong bối cảnh blockchain, một oracle là một tác nhân giúp các blockchain giao tiếp với nhiều nguồn bên ngoài để cung cấp cho các hợp đồng thông minh trên chuỗi thông tin chính xác và đáng tin cậy.  Nhưng blockchain vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và các Oracle nắm giữ chìa khóa giúp các hợp đồng thông minh đồng bộ hóa một chuỗi khối, để ghi lại thông tin ngoài chuỗi mới không được xác định bởi các giao dịch trên chuỗi trước đó.
Oracle không chỉ là nguồn dữ liệu ngoài chuỗi mà còn là lớp trung gian truy vấn, xác minh, xác thực và chuyển tiếp thông tin bên ngoài, bao gồm dữ liệu thị trường (chẳng hạn như thông tin giá), thông tin sự kiện (chẳng hạn như thông tin chuyến bay thời gian thực) hoặc các nguồn data khác được đo bằng cảm biến. Bên cạnh đó, một số oracles thậm chí còn có khả năng gửi thông tin trên chuỗi trở lại các nguồn bên ngoài.
Cách thức hoạt động của PolkaOracle
Theo nghiên cứu của Binance Academy, hầu hết tất cả các phép tắc blockchain có thể được phân loại thành 5 loại chính tùy thuộc vào ba chất lượng khác nhau: nguồn, hướng thông tin và sự tin cậy.

 • Software Oracles. Phần mềm oracles là một trong những loại blockchain phổ biến nhất, cung cấp cho blockchain các tài nguyên dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực, bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến, máy chủ và các trang web.  
 • Hardware Oracles. Phần cứng oracles được thiết kế để dịch thông tin từ thế giới vật lý (chẳng hạn như thông tin chuyến bay hoặc dữ liệu chuỗi cung ứng) thành các giá trị kỹ thuật số, cung cấp cho các hợp đồng thông minh hoặc các thành phần trên chuỗi khác. 
 • Inbound và outbound trong và ngoài Oracle. Các hàm gọi inbound và outbound gửi đến và gửi đi giúp blockchain hoặc các hợp đồng thông minh tương tác với thế giới thực ngoài chuỗi, như truyền thông tin từ các nguồn bên ngoài đến các hợp đồng thông minh và sau đó gửi lại cho các đối tượng ngoài chuỗi như  xe đạp thông minh.  
 • Oracle tập trung và phi tập trung. Một Oracle tập trung phụ thuộc hoàn toàn vào một thực thể duy nhất kiểm soát tính hiệu quả của oracle, trong khi một Oracle phi tập trung làm tăng độ tin cậy của thông tin bằng cách không phụ thuộc vào một nguồn dữ liệu duy nhất.  
 • Các Oracle hợp đồng cụ thể. Loại oracle này được thiết kế để phục vụ một trường hợp cụ thể, do đó mang lại cho các nhà phát triển sự linh hoạt cao nhất để điều chỉnh chúng theo các yêu cầu cụ thể.

Vấn đề của Oracle hiện tại và giải pháp  như thế nào?

Oracles là nhu cầu thiết yếu được tạo ra bởi blockchain để thu thập và cung cấp nguồn cấp dữ liệu cũng như đầu vào cho các hợp đồng thông minh, đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa các chuỗi khối tuần tự và các hệ thống không đồng nhất ngoài chuỗi khác.  Mặc dù oracles đưa các nguồn cấp dữ liệu quan trọng vào chuỗi khối, nhưng thật khó để đảm bảo độ tin cậy của các nguồn dữ liệu bên ngoài.  Xung đột tin cậy giữa các oracles của bên thứ ba và việc thực thi hợp đồng thông minh không đáng tin cậy gây ra “Vấn đề Oracle”.  Các oracles bị xâm nhập sẽ mang lại dữ liệu bị hỏng, độc hại và không chính xác trên blockchain, dẫn đến việc thực thi các hợp đồng thông minh trên chuỗi bị xâm phạm.
Các oracles lý tưởng phải đáp ứng 3 chìa khóa sau:

 • Độ chính xác và độ tin cậy: Tất cả dữ liệu từ oracles của bên thứ ba phải phản ánh chân thực thế giới thực bên ngoài trong phạm vi dung sai, bao gồm giá thị trường, nhiệt độ và các dữ liệu IoT khác.  Bên cạnh đó, các oracles cần đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trên các blockchain với các dịch vụ cung cấp dữ liệu có trách nhiệm hơn.
 • Bảo mật và quyền riêng tư: Sự tương tác giữa những người tham gia không xác định trong chuỗi và ngoài chuỗi có thể có khả năng làm tăng mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật ở cả hai đầu.  Một cơ chế hoàn toàn mới luôn được yêu cầu để loại bỏ các vấn đề nội bộ (ví dụ: tấn công DDOS) và các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật bên ngoài như truyền dữ liệu độc hại và bị hỏng đến các hợp đồng thông minh.
 • Khả năng tương tác và khả năng mở rộng: Các oracles luôn đóng vai trò là người đại diện tìm và xác minh dữ liệu và giá trị trong thế giới thực cho chuỗi khối.  Tuy nhiên, Substrate, công nghệ cơ bản của Polkadot, cung cấp cho người dùng tất cả các khả năng để xây dựng một blockchain tùy chỉnh trong vài phút.  Kỷ nguyên của mạng blockchain, được gọi là WEB 3.0, sẽ yêu cầu các thánh nhân tương tác, thu thập và truyền nguồn cấp dữ liệu thời gian thực từ các blockchain khác trong tương lai gần.

Tại sao cần Oracle?

Các ứng dụng phi tập trung dựa trên hợp đồng thông minh có tiềm năng và giá trị thực tế rất lớn do đặc điểm thực thi tự động của chúng.  Việc thay thế các trung gian tập trung bằng các hợp đồng thông minh không đáng tin cậy sẽ tạo ra những đổi mới lật đổ trong các doanh nghiệp truyền thống.  Trong kỷ nguyên Web 2.0, các doanh nghiệp tập trung là những tổ chức có lợi nhất trong các lĩnh vực lưu trữ, phân tích và phân phối dữ liệu.  Trong thời đại Web3.0, mạng phi tập trung có thể tạo ra sự thay đổi mô hình, cho phép người dùng lấy lại quyền sở hữu dữ liệu của riêng họ và thực sự có được sự thống trị của Internet.
Tuy nhiên, các ứng dụng phi tập trung chạy một cách thiếu tin cậy và nhiều yêu cầu từ người dùng vẫn dựa vào các nguồn dữ liệu bên ngoài.  Tuy nhiên, do mô hình đồng thuận của riêng nó, blockchain không thể nhập trực tiếp dữ liệu và thông tin trong thế giới thực bằng cách chủ động thực hiện hành động gọi mạng.  Cơ chế đồng thuận của blockchain xác định rằng mỗi nút phải đạt được cùng một trạng thái sau khi giao dịch trên chuỗi và dữ liệu khối được xử lý.  Do đó, ngay cả khi giao diện dữ liệu bên ngoài được sắp xếp theo chuỗi để nhập trực tiếp dữ liệu, những dữ liệu này sẽ không được chấp nhận vì không thể đáp ứng được sự đồng thuận.  Các hợp đồng thông minh hiện không có một cách đơn giản nào để truy cập dữ liệu trong thế giới thực đáng tin cậy, điều này làm cho các kịch bản ứng dụng của chúng khá hạn chế.  Các ứng dụng phi tập trung hiện tại vẫn dựa vào các dịch vụ dữ liệu tập trung để cung cấp dữ liệu, có nghĩa là ý nghĩa của phân quyền đã bị mất ở cấp độ dữ liệu lúc ban đầu.

Kiến trúc công nghệ của PolkaOracle (POT)

PolkaOracle áp dụng kiến ​​trúc Off-chain worker của Substrate 2.0 để xây dựng một hệ thống oracle on-chain và được thiết kế để trở thành parachain / parathread kết nối với vũ trụ Polkadot.
Kiến trúc công nghệ PolkaOracle
Kiến trúc công nghệ của PolkaOracle gồm 4 lớp
kiến trúc 4 lớp POT

 • Data Source Layer 
  • Lớp Nguồn Dữ liệu là lớp dưới cùng của toàn bộ hệ thống oracle.  Nó chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập dữ liệu ngoài chuỗi của bên thứ ba thông qua các giao diện API khác nhau với việc sàng lọc, so sánh và lọc sơ bộ dữ liệu để đảm bảo tính xác thực, chính xác và thời gian thực của dữ liệu.
 • Off-chain Workers 
  • Off-chain Workers là một tính năng mới trong Substrate 2.0, cho phép các nhà phát triển tích hợp dữ liệu một cách an toàn và bảo mật vào các ứng dụng blockchain.  Off-chain Worker cho PolkaOracle sẽ cho phép thực hiện các tác vụ tốn kém, lâu dài và riêng tư như Xác minh dữ liệu dựa trên tính toán, các yêu cầu trên Web và tạo số ngẫu nhiên, v.v., cung cấp tính bảo mật, hiệu quả và tính ngẫu nhiên của cung cấp dữ liệu..
 • On-chain Infrastructure 
  • The On-chain Infrastructure chịu trách nhiệm về logic trên chuỗi hoàn toàn xác định và minh bạch được toàn bộ mạng xử lý với tốc độ chậm hơn.  Cơ sở hạ tầng trên chuỗi sẽ đảm bảo tính bảo mật, công bằng, minh bạch và cuối cùng của toàn bộ mạng. 
 • Cross-chain Application Layer 
  • The Cross-chain Application Layer là lớp trên cùng của toàn bộ hệ thống.  Nó chủ yếu cung cấp các giao diện dữ liệu chung và tùy chỉnh khác nhau dựa trên công nghệ chuỗi chéo cho các ứng dụng khác nhau yêu cầu dịch vụ dữ liệu oracle.  Ngoài ra, lớp này cũng sẽ cung cấp các công cụ công khai như mẫu gọi dữ liệu oracle do người dùng xác định và bảng hiển thị dữ liệu công khai.

Các tính năng nổi bật của PolkaOracle (POT)

Built-in On-chain Oracle – Xây dựng Oracle trên chuỗi.

PolkaOracle sẽ được xây dựng trên mô-đun “Off-chain Worker” của Substrate 2.0 để tận dụng các node Substrate thực hiện tính toán nâng cao và cung cấp dữ liệu hoàn toàn trên chuỗi.  Tính năng mới của Substrate 2.0 sẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng và dỡ bỏ các hoạt động phức tạp hơn bao gồm yêu cầu web, nguồn cấp dữ liệu giá, tính toán nâng cao và các tác vụ đòi hỏi nhiều CPU khác.

Scalability and Interoperability – Khả năng mở rộng và tương tác

Polkadot được tạo ra để có tính linh hoạt và độ tin cậy tối đa, PolkaOracle sẽ được xây dựng trên Substrate, khung phát triển blockchain đột phá từ Parity, chia sẻ các tính năng chính tương tự với Polkadot, bao gồm khả năng mở rộng, bảo mật và khả năng tương tác, v.v.

Self- Evolution – Cái tiến chính nó

PolkaOracle là một hệ sinh thái năng động tự phát triển nhờ sức mạnh cộng đồng và công nghệ tính toán network có thể tính toán tiên tiến.  Cơ chế thách thức dựa trên VRF sẽ liên tục tối ưu hóa mô hình cung cấp dữ liệu trong toàn bộ mạng để cung cấp các dịch vụ xác minh và hỗ trợ dữ liệu ngày càng chính xác và đáng tin cậy.

Real-time Data Feeding- Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực

PolkaOracle đã thông qua mô-đun phát triển tích hợp của Substrate 2.0, cho phép các ứng dụng đã call dịch vụ oracle cung cấp dữ liệu theo thời gian thực đáng tin cậy và chắc chắn thông qua các hoạt động trên chuỗi như tính toán trên chuỗi, mã hóa và giải mã, xác minh dữ liệu  và thử thách ngẫu nhiên.
Những tính năng nổi bật của PolkaOracle

Roadmap của PolkaOracle (POT)

Roadmap POT

 • Quý 4/2020
  • Danh chưa được chấp nhận.
  • Thiết kế kiến trúc và Mô hình
  • Phiên bản Alpha trang bị ví và trình khám phá
 • Quý 1/2021
  • Di chuyển sang Polkadot 
  • Công bố kiểm tra của Mainnet 
 • Quý 2/2021
  • Chuỗi chéo tương tác.
  • Cung cấp đa chuỗi
  • Cộng đồng và quản trị định hướng
 • Quý 3 và Quý 4/2021 
  • 10+ sự hợp tác
  • Oracle 2.0 phiên bản nâng cấp nó

Token PolkaOracle (POT) là gì?

POT là utility token của PolkaOracle Network:

 • Chức năng thanh toán:Token được sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp dữ liệu (substrate nodes) phí giao dịch và dịch vụ cung cấp dữ liệu cũng như tiền gửi của bất kỳ ứng dụng on-chan nào.  
 • Quản trị: những người nắm giữ POT sẽ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất từ ​​cộng đồng và thậm chí quyết định cách quỹ hệ sinh thái sẽ được sử dụng trong PolkaOracle.
 • Staking: POT cũng sẽ hoạt động như một tài sản thế chấp duy nhất trong toàn bộ mạng lưới.  Miễn là các thành viên cộng đồng cam kết có đủ token POT và đáp ứng các yêu cầu phần cứng cho hoạt động của nút, họ có thể tham gia toàn bộ mạng oracle một cách tự do và tham gia vào các nhiệm vụ như thu thập dữ liệu, xác minh dữ liệu hoặc đóng gói khối trong mạng.

Một số thông tin cơ bản về token PolkaOracle (POT)

Mạng Ethereum

 • Tên Token: PolkaOracle
 • Sticker: POT
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20
 • Địa chỉ Contract: 0xbc19e323db9ca706c1d714b7ce4d05743cf2e661
 • Cung lưu thông: POT
 • Tổng cung: 21.000.000 POT

Mạng Polkadot

 • Tên Token: PolkaOracle
 • Sticker: POT
 • Blockchain: Polkadot
 • Token Standard: updating
 • Địa chỉ Contract: updating
 • Cung lưu thông: updating
 • Tổng cung: 21.000.000 POT

Phân bổ token PolkaOracle (POT)

 • Kêu gọi vốn: 20%.
 • Quỹ thanh khoản: 20%.
 • Phát triển hệ sinh thái: 15%.
 • Đội ngũ và Cố vấn: 10%
 • Pool dự trữ khai thác: 35%

Sơ đồ phân bổ Token POT
Chi tiết các đợt sale và giá niêm yết như sau:
Chi tiết các đợt sale PolkaOracle

 • Phát triển hệ sinh thái: 15% tổng nguồn cung;  dành riêng cho tiếp thị, quan hệ đối tác và niêm yết trao đổi, cạnh tranh trong khoảng thời gian 3 năm 
 • Nhóm & Cố vấn: 10% tổng nguồn cung;  10% khi niêm yết, sau đó tranh chấp trong thời gian 3 năm 
 • Quỹ thanh khoản: 20% tổng nguồn cung;  dành cho quỹ để thanh khoản trên Uniswap và các sàn giao dịch khác, cạnh tranh trong khoảng thời gian 3 năm 
 • Nhóm dự trữ để khai thác: 35% tổng nguồn cung;  dành cho các ưu đãi của mạng sau khi ra mắt mainnet.  
 • Gây quỹ: 20% tổng nguồn cung.

Đội ngũ phát triển dự án PolkaOracle (POT)

Tên Chức vụ Linkedin/FB Page Quốc gia
Guozhu Liang CTO Trung quốc
Wei Wu Head of Product Trung quốc
Jingyu Wang Development Engineer https://www.facebook.com/jingyu.wang.92123015 Trung quốc

Đội ngũ marketing và điều hành

 

Tên Chức vụ Linkedin/FB Page Quốc gia
Phyllis Yuen COO https://www.facebook.com/phyllis.yuen.52 
 
  Mỹ
Grace Watahara Japan Ambassador Nhật bản
 

Cố vấn đội ngũ PolkaOracle (POT)

Jing Chen (Charlie)  
Ông là chuyên gia ngành Phát triển Kinh doanh, Tiếp thị Quốc tế & Tăng trưởng Người dùng cho các dự án Blockchain, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương và quản lý dự án.  Mạnh về kỹ năng giao tiếp, chuyên môn ngôn ngữ, kỹ thuật phát triển kinh doanh, kiến ​​thức phong phú về môi trường văn hóa và kinh doanh địa phương tại các thị trường chính như Châu Âu, các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, v.v.  các tổ chức bao gồm trao đổi tiền điện tử, phương tiện truyền thông, dự án và nhà đầu tư, KOLs địa phương và Lãnh đạo cộng đồng trong các thị trường Blockchain quan trọng.
https://www.linkedin.com/in/jing-chen-charlie-595226105/  

Cách kiếm và sở hữu token POT

Hiện tại, để sở hữu POT thì các bạn có thể lên Uniswap hoặc tham gia các đợt phát hành private sale. 

Ví lưu trữ token POT

Hiện tại token POT đã có contract  ERC20, bạn có thể lưu ở hầu hết tất cả các ví chuẩn hiện nay.
Sau khi công bố contract trên Polkadot,  toke có thể được lưu ở các ví Polkawallet, Fearless wallet, …

Tổng kết

PolkaOracle là giải pháp Oracle trên Polkadot cung cấp các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh với các dịch vụ cung cấp dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực tùy chỉnh, dự án đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Đồng thời đã khởi tạo token POT trên Ethereum. Dự án góp phần tạo ra sự đa dạng các giải pháp Oracle hiện nay trên Polkadot. Công bố token POT để . Chúc các bạn thành công!

-28/02/2021
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
  Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
   Copyright © 2016 by Coin68