Tag: trao đổi phi tập trung

Phi tập trung là quá trình các hoạt động của một tổ chức, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến việc lập kế hoạch và đưa ra quyết định được phân phối hoặc ủy thác từ một nơi hoặc một nhóm trung tâm có thẩm quyền. Các khái niệm về phi tập trung đã được áp dụng cho các mô hình nhóm làm việc và khoa học quản lý trong các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, khoa học chính trị, luật pháp và hành chính công, kinh tế, tiền bạc và công nghệ.

Tin Mới Nhất

Content Protection by DMCA.com