Thẻ: Sàn giao dịch Singapore

DBS là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có 10% cổ phần được sở hữu bởi sàn giao dịch chứng khoán SGX của Singapore. Nền tảng này cũng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ mã hóa chứng khoán và các tài sản khác, cũng như cung cấp dịch vụ lưu ký ngân hàng cho các tài sản kỹ thuật số.

Page 1 of 4 1 2 4