Thẻ: Phân tích giá Ethereum

Phân tích giá Ethereum và các đồng coin khác liên quan đến Ethereum. Phân tích, đánh giá Ethereum trên thị trường.

Ra mắt vào năm 2015, Ethereum được biết đến là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ blockchain, nó cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai những ứng dụng dựa trên hệ sinh thái phân tán.

Cũng được xem là một loại tiền mã hóa như bitcoin nhưng Ethereum còn được ứng dụng vào nhiều thứ khác thông qua Hợp đồng thông minh (Smart contract) dựa trên công nghệ Blockchain.

Page 1 of 2 1 2