Thẻ: Đốt coin

Đốt coin (coin burn) là quá trình loại bỏ vĩnh viễn một số lượng coin khỏi lưu thông, làm giảm tổng cung. Tìm hiểu thêm về Đốt coin tại coin68.com