Thẻ: BRI

BFine dự án khởi nghiệp mới du nhập vào Việt Nam đã thu hút sự quan tâm khá lớn của giới tài chính. Là một công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ blockchain để mã hóa bất động sản. Giúp từng bước đưa công nghệ này đi vào thực tế cuộc sống.

BRI Token được phát hành dựa trên mạng Ethereum; hỗ trợ hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái BFine và cung cấp phương pháp hiệu quả nhất để đầu tư vào danh mục bất động sản đa dạng. BRI kết hợp những gì tốt nhất của 3 thế giới trong một cách tiếp cận mang tính cách mạng để tự động hóa việc quản lý tài sản bất động sản trên blockchain.