Cuộc thi "Shill me your coin" của Fomo Sapiens

“Shill me your coin” là cuộc thi viết của Cộng đồng Fomo Sapiens, nơi người tham gia vừa có thể thỏa sức research, được shill đồng coin mình đang hodl, mà còn có quà đem về.

Tác giả nổi bật